Omaura

   

Taustaa

   

Perustietoa

      

Helsingin Omaurat

      

Omaura O:sta A:han

      

Pudasjärven Omaura

      

TEKEVÄ ja SILTA

      

Tutkimustietoa

      

Telajärven Omaura

   

Palaute

TEKEVÄ - ryhmä ja SILTA - kymppi

Tekevän ja Silta-kympin tavoitteena on:

1. Tukea Tekevä-nuorta hankkimaan peruskoulun päättötodistus sekä toisen asteen opiskelupaikka.
2. Tukea Silta-kympin oppilasta nostamaan päättötodistuksen numeroita ja hankkimaan jatko-opiskelupaikka.
3. Tarjota nuorelle mahdollisuus oppia uudella tavalla.
4. Tukea nuoren henkilökohtaista kasvua kokonaisvaltaisesti.
5. Tukea nuorta löytämään itselleen mielekäs tulevaisuuden näkymä.
6. Tukea nuorta oman subjektiivisuuden ymmärtämisessä ja elämänhallinnan kehittämisessä: herättää nuori ottamaan vastuuta ja osallistumaan/vaikuttamaan elinympäristöönsä.
7. Estää nuoren syrjäytyminen omasta sekä yhteiskunnan sosiaalisesta verkostosta.
8. Kehittää edelleen nykyistä koulutusmallia.

Menetelmät:

1. “Kaupunki kouluna” -opiskelumalli,
jossa oppimisympäristönä käytetään ympäröivää yhteiskuntaa. Se tarkoittaa käytännössä opiskelumallia, jossa opiskelu tapahtuu työpaikoilla neljässä eri jaksossa. Opiskelu perustuu työpaikkatehtäviin. Oppilaiden päivittäinen työaika on kuusi tuntia. Oppilaiden oppimista ohjataan säännöllisesti työpaikalla ohjaajan sekä opettajan toimesta.

2. Elämyksellinen oppiminen,
joka sisältää neljä elämyspedagogista leiriä, pääteemoinaan ryhmäytyminen, elämänhallinta, vastuunotto, suvaitsevaisuus, erilaisuuden kohtaaminen ja tulevaisuuden näkymä. Projektiopiskelu sekä erilaiset opintokäynnit ovat osa oppimista.

3. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö.
Lukuvuoden aikana on useita tapaamisia oppilaiden vanhempien kanssa ryhmämuotoisesti koululla sekä oppilaskohtaisia tapaamisia mm. oppilaiden kotona.

4. Nuorten henkilökohtainen ohjaus
sekä oppilaiden henkilökohtaisten opetussuunnitelmien jatkuva seuranta. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS.

5. Itsearviointi.
Arviointikeskusteluissa oppilas arvioi oppimistaan ja työskentelyään verraten niitä asettamiinsa tavoitteisiin, voimavaroihinsa ja aikaisempaan opiskeluunsa.

6. Poikkihallinnollinen yhteistyöeri hallintokuntien kanssa.

7. Kansainvälinen, kansallinen ja alueellinen yhteistyö
eri viranomaisten ja järjestöjen kanssa oppilasvaihtojen, työnohjauksen ja kehittämisprojektien puitteissa.


Teksti: Jukka Onttonen, erityisluokanopettaja, TEKEVÄTulosta tämä sivu / Print this page

© Omaura
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003