omaura - Omaura Suomessa


SEN OPIN KOULUSSA, ETTÄ EN OSAA MITÄÄN


Joillakin nuorilla on vaikeuksia sopeutua peruskouluun. Tai ehkäpä asia on päinvastoin: peruskoululla on vaikeuksia vastata näiden nuorten koulutuksellisiin tarpeisiin ja toteuttaa heidän kohdallaan perusopetuslain kolmatta pykälää: ”Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.”

Joka tapauksessa osa nuorista ajautuu, syystä tai toisesta, päättöluokilla törmäyskurssille peruskoulun toimintakulttuurin kanssa. Tämä saattaa johtaa nuoren koulutukselliseen syrjäytymiseen ja pitemmällä aikavälillä huono-osaisuuden kasautumiseen.

Eri puolilla maata toimivissa Omaura-ryhmissä opiskelu järjestetään toisin: työvaltaisesti ja toiminnallisesti. Nuoria tuetaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti ottamaan oma elämä haltuunsa. Kokemuksia Omaura-toiminnasta on yli kymmenen vuoden ajalta.

YLI KYMMENEN VUOTTA TÄYNNÄ ERILAISIA KOKEMUKSIA


Omaura-toiminta tuli Suomeen 90-luvun alussa Saksasta, jossa vastaava toiminta tunnetaan nimellä Die Stadt als Schule, eli kaupunki kouluna. Malli on alunperin lähtöisin USA:sta, jossa City as School-kouluja on toiminut yli 20 vuotta. Nimensä mukaisesti kysymyksessä on koulu, jossa oppiminen tapahtuu pääasiassa koulun ulkopuolella, ympäröivässä yhteisössä. Tätä työtä on maassamme tehty vuosikymmenen alusta Omaura-projektin nimellä.© Omaura
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com