Omaura

   

Taustaa

   

Perustietoa

      

Helsingin Omaurat

      

Omaura O:sta A:han

      

Pudasjärven Omaura

      

TEKEVÄ ja SILTA

      

Tutkimustietoa

      

Telajärven Omaura

   

Palaute

Kooste Omauran koulutuspäivillä Heinolassa 14.10.05 tehdyistä ryhmätöistä.

Aiheena oli siis perustaa oma Omaura ja koota yhteen mitä kaikkea sen perustamiseen tarvitaan ja mitä pitää ottaa huomioon

Tilat, budjetit, fasiliteetit

VARUSTEET

ATK:
5 tietokonetta
ohjelmat (kuvankäsittely, kielet, AI)
skanneri
opettajalle kannettava

TV, DVD, CD – soitin
- piirtoheitin
- digikameroita
- taulut
- kartastot
- kirjoja oppilaille (romaaneja)
- riittävästi kaappitilaa
- viherkasveja
- verhot
- kodinomaista kalustusta
- keittiöön varusteet KO:n tunteja varten

tilat:
- koulun yhteydessä, esim. vanha opettajien asuntola tai talonmiehen asunto
- yksi iso luokkatila
- pienryhmätiloja, keittiö

Budjetti:
- luokalle oma budjetti
- 1,5 * yleisopetuksen oppilas
- oppikirjat + muu tilbehööri
- leirikoulut, vierailut
- kouluihin tutustumiset

Moniammatillisuus ja poikkihallinnolliset rakenteet

YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA

- sivistystoimi
- nuorisotyö
- sosiaalitoimi
- terveydenhuolto
- työvoimatoimisto
- kela
- seurakunta
- poliisi (nuoriso)
- alueella toimivat muut projektit ja hankkeet
- yritykset

yhteistyökäytännöt

- säännölliset tapaamiset
- käytännön läheisten työtapojen kehittäminen (esim. esittäytyminen ja teemapäivät)
- ohjausryhmä 3 kertaa / vuosi
selkeästi kirjatut työajat / vastuualueet

Oppilasvalinta ja oppilaan sitouttaminen toimintaan

Tavoitteet:
- löytäää soveltuvat nuoret, jotka hyötyvät Omaura-opiskelusta
- saada nuoret ymmärtämään mihin ovat tulossa ja sitoutumaan työtapoihin

Toteutus:
- informointi Omaurasta
- verkosto etsii hakijat (nuori hakeutuu?)
- haastattelut (nuori ja vanhemmat) ja hakemukset
- Omauran työntekijät valitsevat oppilaat

Sitouttaminen alkaa valintaprosessissa
- tiivis yhteistyö vanhempien kanssa alusta alkaen
- verkostojen rakentaminen nuoren tueksi
- leirit / tutustuminen ja ryhmäytyminen
- keskustelut: arviointi ja ohjaus
- tulevaisuuden näkymät
- sopimukset (kirjallinen sitoutuminen Omauraan)
- nuoren tietoisuus tavoitteista ja konkreettisista keinoista niiden saavuttamiseksi (opintokirja?)

Avoimet kysymykset
- kuka lopulta valitsee oppilaat ?
- oppilaiden / hakijoiden määrä?
- minkä ikäisiä oppilaat ovat?

Työpaikkaopiskelu

Tavoitteet;

1. verkoston luominen
- kummiyritykset -> esite, käynnit
- (menetelmät -> nuori itse hankkii yhdessä aikuisen kanssa, mahdollisesti työvoimatoimisto

2. sitominen aineopetukseen, työharjoittelu. tehtävät + raåprtit
-> harjoittelu ei voi olla irralinen osa
-> jokaiselle oma työkansio
-> vastuunotto, sitoutuminen, vuorovaiktuustaidot,
-> oman uran / alan löytyminen
- jatko-opintojen tukeminen

! ammatinvalintapsykologi !

- yhteistyö harjoittelupaikan kanssa, käytännöt poissaolojen yms. suhteen
- työharjoittelusopimukset, todistukset

3. Yhteistyö amiksen kanssa harjoittelun jälkeen
- työleiri-malli
- onnistumisen kokemus
- työpaikan palkitseminen, kiittäminen

Harjoittelun tiivis seuranta

- motivaattorit
- mahdollisuus palkalliseen jaksoon myöhemmin
– lehtimainos, juttu paikallislehdessä
( Omauran markkinointi, jotta yhteistyökumppaneita löytyisi)
oppilaan kykyjen ja motivaation kartoitus

- mahdollisen alisuoriutujan ”tehotarkkailu”, tukeminen, saattaminen työpaikalle. Jatkuva / päivittäinen kontakti (puhelimitse + käynnit harjoittelupaikalla)
- mielekkäät ja monipuoliset työpaikkaopiskelutehtävät

Jaksojen aikainen kokonaisvaltainen oppiminen.
- onnistuminen, epäonnistuminen

Elämyspedagogiikka, leirit, vierailut.

Leirit

1. leiri: (viisi päivää, syyskuun alku)
- tavoitteet
- ryhmäytyminen
- vastuunotto
- vuorovaikutus
- paikka: Telajärven Nummisto
- omin voimin järjestetty

2. leiri: (3 päivää tammikuu)
- tavoitteet:
- vastuunotto, vuorovaikutus
- kouluaineet (igluteema; pauno-ekspertti esittelee)
- paikka: partiokämppä, ei sähköä

3. leiri: (viisi päivää, toukokuun loppu)
- tavoitteet
- tulevaisuuteen orientoituminen
- vastuuttaminen, vuorovaikutus
- oppilaiden suunnittelemat osiot
- paikka: rytkynperän kämppä, järven ranta

KUSTANNUKSET:
- Yhteistyökumppanien apu; ilmaiset kämpät, nuorisotoimen kuljetus
- avustukset
- talkootyö
- srk
- yrityskummit
- ruoka

tutustumiskäynnit
- pelastuslaitos / VPK
- naapurikunnan (ja oma?) päihdepysäkki
- terveysasema
- kunnantalo
- kirjasto
- oppilaitokset lähikunnissa
- nuorisopoliisi koululle
- kuinka selviän vieraalla paikkakunnalla
- kansanedustajan puheilla
- pelastusarmeija
- yritykset
- harrastustoiminta
- nuorten toiveet

Yhteistyö perheen kanssa

Tavoitteet:
- luottamus puolin ja toisin
- kunnioitus
- kaikilla yhteinen päämäärä
- voimaannuttaminen
- riittävä tiedonkulku molempiin suuntiin

toteutus:
- ”joulukahvit”
- vanhempainillatkotikäynnit
- perhetapaamiset
- säännöllinen yhteydenpito + / -
- nuorten ja vanhempien porukkatapaamisetTulosta tämä sivu / Print this page

© Omaura
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003